CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA SaiGonFlower.vn

Điều 1: Nguyên tắc chung

1.1 SaiGonflower.vn (sau đây được gọi là “SaiGonFlower.vn”, “Chúng tôi”) tuân theo những tiêu chuẩn khắt khe về An ninh thông tin (sau đây được gọi là “ANTT”) theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 do tổ chức SGS của Thụy Sỹ đánh giá và UKAS cấp chứng nhận.

1.2 SaiGonFlower.vn hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của Bạn/Người sử dụng dịch vụ SaiGonFlower.vn (sau đây gọi là “Khách hàng”) và Chúng tôi cố gắng minh bạch hóa về cách Chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ của SaiGonFlower.vn (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) cung cấp tổng quan về những dữ liệu nào Chúng tôi thu thập, tại sao Chúng tôi thu thập và những gì Chúng tôi làm với dữ liệu đó.

1.3 Vui lòng lưu ý rằng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng ngay khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Điều quan trọng là Khách hàng cần đọc cẩn thận Chính sách bảo mật thông tin cá nhân bởi vì bất kỳ lúc nào Khách hàng sử dụng Dịch vụ, tức là Khách hàng đồng ý với các điều kiện và điều khoản mà Chúng tôi quy định trong Chính sách bảo mật thông tin và các phần bổ sung của nó.

1.4 Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm Chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật thông tin được cập nhật, Khách hàng vẫn sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin mới.

Điều 2: Cam kết của SaiGonFlower.vn

2.1 SaiGonFlower.vn nhận ra giá trị và tầm quan trọng của thông tin trong hoạt động kinh doanh, các sản phẩm, và cả dịch vụ của công ty được lưu trữ, xử lý bởi nhiều dạng và phương tiện xử lý thông tin khác nhau. Với sự phong phú của thông tin hiện diện trong khu vực làm việc của công ty, thông tin liên tục phải đối mặt với các mối đe dọa về việc bị đánh cắp, thay đổi, bị rò rỉ hoặc thậm chí bị phá hủy. Vì vậy, Chúng tôi áp dụng quy định ANTT với các mục tiêu nhằm bảo mật thông tin như sau:

 • Các cấp độ về bảo mật cho bất kỳ thông tin phải luôn được duy trì

 • Tính toàn vẹn của thông tin luôn được đảm bảo

 • Các thông tin luôn luôn có sẵn để người dùng có thể truy xuất

2.2 SaiGonFlower.vn cam kết bảo vệ thông tin bằng cách triển khai hệ thống quản lý ANTT. Hệ thống này sẽ cho phép xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro ANTT của SaiGonFlower.vn cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục. Ban ANTT của SaiGonFlower.vn sẽ chịu trách nhiệm duy trì quy định này, đảm bảo nó hiệu quả và phù hợp khi áp dụng cho tổ chức.

Điều 3: Chúng tôi thu thập thông tin gì từ Khách hàng?

3.1 Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho Chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của Chúng tôi. Thông tin Chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn.

3.2 Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của Chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

Điều 4: Chúng tôi sử dụng thông tin của Khách hàng như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà Chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng mà Khách hàng yêu cầu;

 • Để cung cấp nội dung theo đối tượng khách hàng và khuyến nghị dựa vào các hoạt động trong quá khứ của Khách hàng trên Dịch vụ của Chúng tôi;

 • Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi (kể cả hỏi ý kiến của Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng);

 • Để hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi để Chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Điều 5: Sử dụng cookie và các công nghệ lưu trữ cục bộ khác

5.1 Chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ lưu trữ cục bộ tương đương để:

 • Có thể nhớ ký tự đăng nhập của Khách hàng để Khách hàng không phải nhập các ký tự đó mỗi khi Khách hàng đăng nhập vào dịch vụ;

 • Giúp Chúng tôi và đối tác hiểu những phần nào của Dịch vụ phổ biến nhất bởi vì chúng giúp Chúng tôi thấy Khách hàng truy cập vào những trang và tính năng nào cũng như thời gian mà họ sử dụng trên các trang đó. Bằng cách nghiên cứu loại thông tin này, Chúng tôi có thể điều chỉnh Dịch vụ cho phù hợp và cung cấp cho Khách hàng trải nghiệm tốt hơn;

 • Giúp Chúng tôi và đối tác hiểu những quảng cáo nào Khách hàng đã xem để có thể Khách hàng không phải nhận cùng quảng cáo đó mỗi khi Khách hàng truy cập Dịch vụ;

 • Giúp Chúng tôi và đối tác có thể cung cấp cho Khách hàng nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi cũng như các trang website và ứng dụng khác.

5.2 Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Khách hàng đồng ý lưu trữ cookie, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác và thông tin khác trên thiết bị của Khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý cho phép Chúng tôi và đối tác truy cập cookie, công nghệ lưu trữ cục bộ khác, và thông tin như vậy theo cách được đề cập ở trên.

Điều 6: Phân phối thông tin

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn ngoài điều 3 của chính sách này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra. Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Điều 7: Bảo mật dữ liệu

7.1 Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

7.2 Khu vực bảo mật của trang web hỗ trợ phương thức Secure SocketLayer (SSL) để bảo vệ dữ liệu. Các máy chủ trang web của Chúng tôi được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của Chúng tôi được luôn được kiểm tra để phòng tránh sự truy cập không được ủy quyền.

7.3 Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Cám ơn Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng Dịch vụ của SaiGonFlower.vn.